Cenny biletów i taryfikator ustala Urząd Miejski w BIELAWIE.

Cennik biletów jednorazowych dostępny jest na stronie zkm.um.bielawa.pl/PL/site/4/cennik

Cennik biletów okresowych dostępny jest na stronie zkm.um.bielawa.pl/PL/site/18/bilety-okresowe

Taryfikator dostępny jest na stronie http://zkm.um.bielawa.pl/PL/site/21/Taryfikator